728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در تهران و کارکنان تعاونی وحدت و مؤسسه ملل + فیلم و عکس

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران صبح امروز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ در این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان به «پولی سازی آموزش»، «قوانین جدید و ناعادلانه آموزشی»، «وضعیت غذا و خوابگاهها» و رسیدگی نکردن به امور صنفی دانشجویان اعتراض کردند.

دانشجویان شعار می‌دادند: ننگ ما ننگ ما مسئول بی‌درد ما

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

تهران.دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر- اعتراض به وضعیت غذا و خوابگاهها

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

 تهران.دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر- اعتراض به وضعیت غذا و خوابگاهها

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

تهران.دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر- اعتراض به وضعیت غذا و خوابگاهها

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

تهران.اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

 

تجمع اعتراضی کارکنان تعاونی وحدت و مؤسسه ملل

روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ کارکنان تعاونی وحدت و مؤسسه ملل در اعتراض به اخراج این کارکنان بعد از ۱۰ سال سابقه کار در مقابل ساختمان قوه قضائیه آخوندی  تجمع کردند.

معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
ما سیلزدگان لرستان و خوزستان هستیم. تعاونی منحله وحدت و موسسه ملل بار دیگر سیل را روانه زندگیمان کرده و با تهدید قطع همکاری نموده است 
تجمع کنندگان شعار «الله اکبر» و « کار کار حق مسلم ماست» می دادند.

تجمع اعتراضی کارکنان تعاونی وحدت و مؤسسه ملل

تجمع اعتراضی کارکنان تعاونی وحدت و مؤسسه ملل