728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تجمع اعتراضی شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تجمع اعتراضی شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران همزمان با برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی جدید، یکشنبه ۲۳ شهریور دست به تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان در این تجمع با در دست داشتن پلاکارد‌هایی به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور اعتراض کردند.

-دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض

تجمع اعتراضی شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اعتراض به ادامه‌ٔ روند جاسوسی در محیط درس و زندگی دانشجویان در دانشگاه و خوابگاه که اخیراً با صدور احکام تعلیق توسط کمیته‌ٔ انضباطی تشدید شده است، مقابل ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یکشنبه ۲۳شهریور تجمع اعتراضی برگزار کردند.

-دانشجویان تبریز