728 x 90

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران و رویارویی با لشکرکشی سرکوبگرانه رژیم به دانشگاه + فیلم

صبح امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرحهای سرکوبگرانه رژیم به بهانه حجاب و قوانین سرکوبگرانه کمیته انضباطی در محوطه دانشگاه تجمع کردند.

دانشجویان شعار می‌دادند: دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد. 

یکی از دانشجویان تراکتی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود:

آزادی انتخاب حق مسلم ماست.

دانشجویان دانشگاه تهران طی هفته گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای بسیجی در همراهی با ماموران، به منظور افزایش جو ارعاب در دانشگاه بوده‌اند.