728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس + فیلم

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران روز یکشنبه ۲۶فروردین۹۷ در اعتراض به سیاست گذاریهای کارگزاران رده بالای رژیم در دانشگاه،  بخصوص معاون دانشجویی این دانشگاه تجمع کردند.

دانشجویان معترض خواستار شفافیت در بودجه و هزینه‌های دانشگاه  شده و گفتند امکانات و بودجه دانشگاه بر  اثر سوءمدیریت هیأت‌رئیسه اتلاف شده و به درستی صرف نمی‌شود.

دانشجویان همچنین به تخلیه غیرقانونی خوابگاه‌ها، اجاره امکانات دانشگاه به نهادها و اشخاص خارجی، اعتراض کردند.