728 x 90

تجمع اعتراضی داروسازان در شهرهای رشت، اصفهان و مشهد، تهران

تجمع اعتراضی داروسازان
تجمع اعتراضی داروسازان

داروسازان در شهرهای تهران، رشت، اصفهان، مشهد و... در اعتراض به مشکلات عدیده این صنف و درخواست تغییر ساختار انجمن داروسازان چهارشنبه ۲۵فروردین تجمع اعتراضی برگزار کردند.