728 x 90

تجمع اعتراضی خانواده‌های قربانیان جنگ ضدمیهنی و سهامداران بورس در تهران

تجمع اعتراضی خانواده‌های قربانیان جنگ ضدمیهنی مقابل شکنجه‌گاه اوین و سهامداران بورس
تجمع اعتراضی خانواده‌های قربانیان جنگ ضدمیهنی مقابل شکنجه‌گاه اوین و سهامداران بورس

تجمع اعتراضی خانواده‌های قربانیان جنگ ضدمیهنی مقابل شکنجه‌گاه اوین

شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ ضدمیهنی که طی روزهای اخیر در تجمعات اعتراضی بازداشت شده بودند، امروز چهارشنبه پنجم مردادماه، با تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین خواهان آزادی آنها شدند.
یکی از اعضای خانواده قربانیان جنگ ضدمیهنی گفت اکثراً اینها بیمار هستند و دارو مصرف می‌کنند، سه روز متوالی در این مکان تجمع کرده‌ایم، اما کسی پاسخگو نیست. قرار است آنها در دادگاه محاکمه شوند، مگر این اشخاص غیر از مطالبه حقوق خود چه گناهی مرتکب شده‌اند؟

 

تجمع اعتراضی سهامداران بورس

امروز چهارشنبه ۵مرداد سهامداران بورس در نمایشگاه بورس بانک بیمه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a06b4e7f-fad6-4a8a-b1b6-8051d1d1aeab"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات