728 x 90

تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان عادی محکوم به اعدام در تهران

تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان عادی محکوم به اعدام در تهران
تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان عادی محکوم به اعدام در تهران

خانواده زندانیان عادی محکوم به اعدام روز سه‌شنبه ۴بهمن ۱۴۰۱ با برگزاری تجمعی مقابل دفتر ارتباطات ضد مردمی قضاییه جلادان، خواهان لغو حکم اعدام عزیزان خود شدند. این خانواده‌ها چندین روز است که همراه با فرزندان قربانیان در جلوی این دفتر تجمع می‌کنند اما هیچ جواب مشخص به آنها داده نمی‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d494b13e-380b-4d58-8e0e-733ddc82056b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات