728 x 90

تجمع اعتراضی حواله‌داران ایران خودرو در تهران + فیلم و عکس

تهران.تجمع اعتراضی حواله داران ایران خودرو
تهران.تجمع اعتراضی حواله داران ایران خودرو

بیش از ۲۰۰تن از حواله‌داران غارت شده ایران خودرو صبح امروز مقابل وزارت صنعت، کابینه آخوند روحانی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت‌شدگان می‌گویند خودرو سازها به مردم ظلم می‌کنند و برای تحویل خودرو ۵۰در صد روی قیمت کشیده‌اند.

 

تجمع اعتراضی حواله‌داران ایران خودرو در تهران

تجمع اعتراضی حواله‌داران ایران خودرو در تهران

تجمع اعتراضی حواله‌داران ایران خودرو در تهران

تجمع اعتراضی حواله‌داران ایران خودرو در تهران

تجمع اعتراضی حواله‌داران ایران خودرو در تهران

تجمع اعتراضی حواله‌داران ایران خودرو در تهران

تجمع اعتراضی حواله‌داران ایران خودرو در تهران

تجمع اعتراضی حواله‌داران ایران خودرو در تهران

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d1ea5472-9cb5-4d67-b3e0-eb7a9045ae92"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات