728 x 90

تجمع اعتراضی بیش از ۵۰۰کارگر پتروشیمی رازی

اعتراض کارگران  پتروشیمی رازی
اعتراض کارگران پتروشیمی رازی

بیش از ۵۰۰نفر از کارکنان پیمانکاری در پتروشیمی رازی در اعتراض به اختلاف پاداش بین پیمانکار و نیروهای رسمی اعتراض کرده‌اند. اختلاف در واریز پاداش تولید بین نیروهای پیمانکاری و رسمی حدود ۱۰میلیون تومان است.

کارگران پتروشیمی رازی در ماهشهر از جمله واحدهای اعتصابی در موج اخیر اعتصاب در بخش نفت و گاز و پتروشیمی است و یکی از مطالبات اصلی این کارگران که سه‌شنبه گذشته ۱۴مردادماه اعلام شد «رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا بین کارگران رسمی و قرارداد مستقیم و پیمانکاری» بوده است.