728 x 90

تجمعهای اعتراضی در تهران، زنجان، قزوین، ماهشهر و خرم آباد

قزوین.تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده شرکت قوطی سازی۹۷۰۲۱۷
قزوین.تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده شرکت قوطی سازی۹۷۰۲۱۷

کارگران شرکت حمل ونقل خلیج‌فارس  روز دوشنبه 17اردیبهشت برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. تعدادی از کارگران معترض از شب گذشته مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی چادر زده‌اند. کارگران در اعتراض به وضعیت اسفبار  این شرکت پس از واگذاری به باندهای حکومتی تحت عنوان خصوصی سازی تجمع کردند.

در زنجان جمعی از دانشجویان دانشگاه  این شهر در اعتراض به بی‌کفایتی کارگزاران رژیم  در دفتر ریاست دانشگاه تجمع کردند.

کارگران شرکت ایران قوطی شهر صنعتی البرز قزوین در اعتراض به اخراج و بیکاری خود مقابل سازمان تأمین اجتماعی در این شهر دست به تجمع زدند.

 در ماهشهر، جمعی از کارگران لوله‌سازی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده و اخراج تعدادی از کارگران این شرکت تجمع کردند.

در خرم‌آباد، کارگران شرکت صدر فولاد لرستان در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۰ماه حقوق عقب‌افتاده تجمع کردند و شعار می‌دادند: «هم ناداریم هم بیکار خاک بر سر استاندار».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات