728 x 90

تجمعهای اعتراضی کارگران فولاد در اهواز و بازنشستگان در یاسوج + فیلم

صبح امروز دوشنبه 21اسفند کارگران گروه ملی صنعتی فولاد  اهواز بیست و یکمین روز اعتصاب، و اعتراض خود در مقابل استانداری رژیم در خوزستان  شروع کردند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز با نشستن روی زمین خیابان را مسدود کردند. ‌آنها در مقابل خودروهایی که صف کشیده بودند شعار می‌دادند:«همشهری به هوش باش ما کارگریم نه اوباش».

کارگران اعتصابی سپس به سمت کیانپارس راهپیمایی کردند و شعار می‌دادند:«هیهات من الذله».

 

 

 

در یاسوج امروز  جمعی از بازنشستگان سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد  در اعتراض به  پرداخت  نشدن مطالباتشان مقابل استانداری رژیم در  این شهر تجمع کردند.