728 x 90

تجمعهای اعتراضی در اسلامشهر، شهر ری، عسلویه و گرگان

غارت‌شدگان شرکت آرین دیزل در اسلامشهر
غارت‌شدگان شرکت آرین دیزل در اسلامشهر

 

 اسلامشهر، شهر ری، عسلویه و گرگان روز چهارشنبه 2 اسفند شاهد تجمعهای اعتراضی اقشار مختلف میهنمان بود.

غارت‌شدگان شرکت آرین دیزل در اسلامشهر در اعتراض به عدم واگذاری خودرو از سوی این شرکت پس از اخذ میلیاردها تومان پول مقابل دفتر این شرکت در اسلامشهر دست به تجمع زدند.

  در اسلامشهر همچنین غارت‌شدگان مؤسسه عصر نوین در اعتراض به غارت سپرده‌هایشان و عدم گرفتن نتیجه پس از ۵سال مقابل دانشگاه آزاد  این شهر تجمع کردند.

در عسلویه حدود 200تن از کارگران شرکت کیسیون در پتروشیمی سبلان   در اعتراض به پرداخت نشدن 5ماه حقوق برای سومین روز متوالی در محل شرکت تجمع کردند.

در شهر ری معلولین  این شهر در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت تحویل واحدهایشان در پیشوای ورامین، مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند.

در گرگان نانوایان در اعتراض به افزایش جواز نانوایی که باعث پایین آمدن همین اندک درآمد آنها می‌شود مقابل سازمان معدن و صنعت و تجارت رژیم در این شهر تجمع کردند.