728 x 90

تجمعهای اعتراضی در تهران، نقده، کرج، آبادان و سوسنگرد

تجمعهای اعتراضی در تهران، نقده، کرج و سوسنگرد
تجمعهای اعتراضی در تهران، نقده، کرج و سوسنگرد

تجمع اعتراضی خریداران خودروی سیتروئن در تهران

روز یکشنبه ۲۶ اسفند۹۷ خریداران خودروی سیتروئن c۳در اعتراض به عدم تحویل خودروهایشان و اضافه کردن قیمت آنها توسط کارگزاران رژیم در مقابل وزارت صنعت رژیم تجمع کردند.

 

 

تجمع اعتراضی خریداران خودروی سیتروئن c۳در تهران

تجمع اعتراضی خریداران خودروی سیتروئن c۳در تهران

 

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین مقابل دادستانی تهران

روز یکشنبه مالباختگان کاسپین مقابل دادستانی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند

 

تجمع کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت در تهران

روز یکشنبه جمعی از کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و معوقات مزدی خود در تهران، دست به تجمع زدند. کارکنان معترض دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود

جای شما عالیه سفره ما خالیه

حقوق معوقه۴۸ماهه کارکنان سهام عدالت پرداخت باید شود.

تهران.تجمع کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت

تهران.تجمع کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت

حرکت اعتراضی کشاورزان نقده

روز یکشنبه کشاورزان نقده در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات‌شان در مقابل کارخانه قند نقده تجمع کردند. همچنین در یک اقدام اعتراضی تعدادی از کشاورزان وسایل استراحت سفره محقر غذایشان را در دفتر رئیس کارخانه قند نقده پهن کردند.

 

تجمع پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی در کرج

روز یکشنبه پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی کرج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و معوقات و عیدی در مقابل استانداری رژیم در کرج تجمع کردند.

 

تجمع حدود ۲۱۰ تن از کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان  

  

صبح روز یکشنبه حدود ۲۱۰ تن از کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، سنوات، عیدی، پاداش و حق مرخصی تجمع کردند.

 

تجمع اعتراضی نسبت به ساخت غیرمجاز مجتمع مسکونی در زعفرانیه 

  

روز شنبه جمعی از اهالی محله زعفرانیه تهران و اولیا دانش آموزان، نسبت به سوءاستفاده مدیران شهرداری رژیم در ساخت مجتمع مسکونی در فضای سبز و ایجاد مشکلات مختلف برای مردم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

پاشیدن لجن به سمت اداره آبفا در سوسنگرد

روز شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ تعدادی از جوانان در اعتراض به بی‌کفایتی کارگزاران رژیم در مقابل اداره آبفای سوسنگرد تجمع کرده بودند. یکی از جوانان به جان آمده اقدام به پاشیدن لجن به سمت این اداره کرد.