728 x 90

تبریز - انفجار در حوزه یک بسیج شهرداری، سازمان بسیج شهرداری سپاه پاسداران

تبریز - انفجار در حوزه یک بسیج شهرداری، سازمان بسیج شهرداری سپاه پاسداران
تبریز - انفجار در حوزه یک بسیج شهرداری، سازمان بسیج شهرداری سپاه پاسداران

تبریز- انفجار در حوزه یک بسیج شهرداری، سازمان بسیج شهرداری سپاه پاسداران

در پاسخ به شلیک پاسداران خامنه‌ای به کولبران زحمتکش کرد در مرزهای بانه و نوسود.

جان باختن یک کولبر ساکن جوانرود و مجروح شدن ۳کولبر ستمدیدهٔ دیگر در روز شنبه ۳۰ دی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/31804e63-ac89-4e27-a2d4-f7dad9f00a31"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات