728 x 90

تام توگندات: رهبران ایران به طرزی وحشیانه مردم شجاع این کشور را در خیابان‌ها سرکوب می‌کنند

تام توگندات؛ وزیر امینت انگلستان
تام توگندات؛ وزیر امینت انگلستان

تام توگندات؛ وزیر امنیت انگلستان روز سه‌شنبه ۲۲آذر در سخنرانی خود که در اندیشکده «پالیسی اکسچینج» پیرامون تهدیدهای حاد علیه امنیت ملی انگلستان ایراد کرد گفت: «رهبران ایران به طرزی وحشیانه مردم شجاع این کشور، که خواهان پایان دادن به یک رژیم فاسد امنیتی-مذهبی هستند که مدعی اقتدار از جانب خداست، را در خیابان‌ها سرکوب می‌کنند».
وی در این سخنرانی به تهدیدهای حاد امنیتی علیه انگلستان پرداخت و با تمرکز بر روی حکومت تهران اضافه کرد: «این رژیم هر کسی که به‌عنوان تهدیدی برای اقتدار خود تلقی کند را سرکوب می‌کند، و این سرکوبگری را به انگلستان نیز تسری داده است. 
رفتار شرورانه رژیم ایران در خاورمیانه مستقیماً شرکای ما و منافع ما را تهدید می‌کند. همه این‌ها واضح است؛ بخشی از آن مدتی است که مشخص شده است. نکته جدید این است که ما شاهد رشد این آگاهی در خانه [ایران] هستیم».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6152f908-e7ff-4c23-91d7-30764f1a7aac"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات