728 x 90

تأکید وزیر خارجه انگلستان بر حسابرسی از رژیم آخوندی

دومینیک راب، وزیر خارجه انگلستان
دومینیک راب، وزیر خارجه انگلستان

دومینیک راب، وزیر خارجه انگلستان پیام توئیتری سه‌شنبه ۱۸شهریور گفت: «رژیم ایران به‌طور مستقیم یا توسط نیروهای نیابتی‌اش در سراسر خاورمیانه تنش و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند.

ما با همه متحدانمان کار می‌کنیم تا تضمین کنیم که این فعالیت‌های رژیم ایران محدود شده و این رژیم به‌خاطر این فعالیت‌ها مورد حسابرسی قرار بگیرد».