728 x 90

تأکید فریدون عباسی بر استفاده از مازوت

فریدون عباسی
فریدون عباسی

فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع به‌رغم آلودگی هوا به‌دلیل استفاده از سوخت مازوت، وقیحانه استفاده از این سوخت را بی‌اشکال دانست و گفت: «باید در تابستان ذخیره‌سازی سوخت مایع می‌شد یعنی هم گازوئیل هم مازوت. یعنی سوزاندن مازوت هم چیز بدی نیست حالا سعی کنیم مازوت رو منتقل کنیم به نیروگاههایی که خارج از شهرها هستند.

بحث سر اینه که ما همه اظهار نظر می‌کنیم، یعنی مثلا محیط‌زیست می‌آید فقط در نظر می‌گیرد که محیط‌زیست آلوده می‌شود. خوب اگر این سوخت بده چرا از ما می‌خرند و می‌سوزانند و برق تولید می‌کنند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a62258dd-ec38-43d3-a5e0-24ffa2a268dc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات