728 x 90

بی خبری و نگرانی از شرایط زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز.jpg
زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز.jpg

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز هم‌چنان در سلولهای انفرادی زندان مرکزی کرج محبوس است. بر اساس گزارش از منابع موثق این زندانی سیاسی از تاریخ ۱۵دی ماه؛ به دستور شهروی قاضی جنایتکار بیدادگاه کرج به سلول انفرادی منتقل شده و از تماس تلفنی و ملاقات محروم است. 
از آن تاریخ تا کنون هیچ اطلاعی از وضعیت این زندانی سیاسی نیست. 
قاضی جنایتکار شهروی هیچ تاریخی برای پایان مدت قرنطینه و محرومیت فراحی شاندیز نداده است. قاضی جنایتکار مقیسه نیز در پیگیری دیگری از طرف خانواده به ایشان گفته است که وی را از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل نمی‌کنند.
علت انتقال مهدی فراحی شاندیز به سلول انفرادی به‌دلیل دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و علیه خامنه‌ای است. 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات