728 x 90

بیش از ۵۰۰تن به فراخوان خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی پیوستند

فراخوان خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی
فراخوان خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی

در«فراخوان به حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران»، آمده است: مردم ایران با خیزش در دیماه ۹۶نشان دادند که کارد به استخوانشان رسیده است. طی چهل سال فرصتهای گوناگونی به حکومت دادند. اما حکومت در پاسخ به اعتماد و صداقت مردم چه کرد؟ نخست آن که در دهه ۶۰به نام حفاظت از انقلاب، هزاران مرد و زن را آشکار و نهان اعدام کرد. سپس موذیانه و در خفا به غارت داراییهای مردم پرداخت که به مرور باعث گسترش فقر و سپس فحشا گردید. با نمایشی موهن، مردم را به انتخاب بین بد و بدتر مجبور کرد. حکومتی که چوبه‌های دار را در کوی و برزن برافراشته و هر روز خون جوانی را بر زمین ریخت، با وعده‌های دروغین و شعبده بازیهای رنگ به رنگ کاسه صبر مردم را لبریز کرد. بی‌کفایتی‌اش در حل بحرانهای معیشتی مردم، همزمان با اختلاسهای نجومی باعث شکاف عمیق طبقاتی شد. به عبارتی جمهوری اسلامی در مدتی کمتر از چهل سال فقر را در سراسر سرزمینمان گسترد. اینک مردم ایران یکصدا و هماهنگ فریاد می‌زنند که حکومت آخوندی نمی‌خواهند.

 

در ادامه این فراخوان آمده است: شیران دلیر در خیابانهای سراسر ایران میغرند و می‌گویند تحت هیچ شرایطی این حکومت خونریز که همه خانواده‌های ایرانی را به شکلی داغدار عزیزانشان کرده است نمی‌خواهند. اینک مادرانی که عزیزانشان دستگیر شده‌اند با شهامت و قدرت پشت زندانها ایستاده و آزادی بی‌قید و شرط فرزندانشان را فریاد می‌زنند. هر پیکر بی‌جانی که تحویل خانواده شده و به خاک سپرده می‌شود صفیر و سوتکی است برای سرود آزادی. دیگر سیاست النصر بالرعب توسط جانیان حکومتی کارایی ندارد. مردم ایران متحد شده و می‌خواهند دامن میهن خویش را از لوث وجود نحس حکومت اسلامی پاک کنند
در چنین شرایطی ما امضاء کنندگان این نامه به‌عنوان بخشی از مردم ایران به مردم جهان می‌گوییم:
حاکمیت جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نبوده و مشروعیت خود را نزد مردم از دست داده است. می‌دانیم که مردم شریف جهان با فشار به دولتهای خویش از قیام آزادیبخش مردم ایران حمایت خواهند کرد. همه باید بدانند که ایرانیان دیگر اجازه غارتگری به ظالمان نداده و از این پس زیر بار هیچ قرارداد اقتصادی و سیاسی که به امضای مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی رسیده باشد نخواهند رفت. تنها فرصتی که برای ضحاک زمانه و نوچه‌هایش مانده این است که در زندانها را باز کرده و فرزندان مردم را به آغوش خانواده‌هایشان برگردانده و بساط خویش را جمع کند. بی‌شک تک‌تک مقامات در دادگاهی صالح و عادل محاکمه خواهند شد. زمان پاسخگویی فرا رسیده است.  

 

فراخوان به حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران» در بخش پایانی خود می‌افزاید:

 مردم ایران یکدل و یکصدا با اتحاد و همبستگی کامل، اراده کرده‌اند که قاتلان فرزندانشان را به زباله‌دان تاریخ سرازیر کنند
مزدوران دون پایه حکومت نیز باید سلاح و باتون را بر زمین گذاشته و به آغوش مردم بازگردند. در غیراینصورت دچار قهر مردمی خواهند شد که پاسخ مشت را با مشت خواهند داد.  
ما با تمام امکانات و توان خویش از خروش و خیزش مردم ایران در شهرهاى کوچک و بزرگ حمایت می‌کنیم. چرا که تنها امیدمان به دستهای پر توان مردم است. مردمی که یکصدا فریاد نه به حکومت غیرمردمی اسلامی سر داده‌اند. خون هزاران سیاوش بیگناه پشتیبان درفش دادخواهی خواهد بود.  
ما با تکیه بر یکدیگر پرچم آزادی را در قلب سرزمینمان خواهیم نشاند. دیکتاتور باید به پایان خویش بنگرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dd4ec555-1ac7-4b8e-8074-8eb87c23752e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات