728 x 90

بیست و سومین روز اعتصاب کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی

اعتصاب کارگران پالایشگاهها
اعتصاب کارگران پالایشگاهها

کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی و کارگران نیروگاهها در شهرهای مختلف ایران امروز یکشنبه ۲شهریور بیست و سومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. اعتصاب کارگران پالایشگاهها و نیروگاهها تاکنون در ۲۴شهر از ۱۲استان در ۵۵محل شکل گرفته و هر روز کارگران جدیدی به این اعتصاب می‌پیوندند.