728 x 90

بیانیه وزارت خارجه آمریکا: زمان برای محدودیت های ایران در حال اتمام است

سایت وزارت خارجه آمریکا
سایت وزارت خارجه آمریکا

سایت وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه یی نوشت:‌زمان برای محدودیت های ایران در حال اتمام است.  ۱۵ماه و ۷روز ۲۳ ساعت و ۱۵دقیقه و ۲۴ثانیه مانده است. جمهوری اسلامی  اصلی ترین کشور حامی تروریسم در جهان. برای ۴۰ سال رفتار شریرانه وحمایت آن از نیروهای نیابتی تروریستی بدون مهار گسترش یافته است.   اجرای برجام که بطور غیر رسمی معروف به توافق اتمی ۲۰۱۵ می باشد حتی منابع و پول بیشتری را در دسترس این رژیم قرار داد و با فعالیت های شریرانه باعث دست اندازی و تجاوز شده است. برای همین است که آمریکا برجام را ترک کرد و تحریم های قاطع را برای مهار توانایی این رژیم در تامین مالی تروریسم را به مورد اجرا گذاشت .

اگرچه زمان توافقنامه های بین المللی برای مهار رژیم ایران در حال اتمام است. برای مثال، قاسم سلیمانی رئیس بیرحم سپاه پاسداران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ اجازه سفر خواهدداشت .

کمی بعد رژیم ایران آزاد خواهد بود تا به هرکسی از جمله به گروه های نیابتی تسلیحات بفروشد و کشورهایی مانند روسیه و چین خواهند توانست به این رژیم تانک، موشک و  تجهیزات دفاع هوایی بفروشند. این می تواند مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه را شروع کرده و این منطقه و جهان را بی ثبات تر کند.

جامعه بین المللی باید که علیه حمایت این رژیم از تروریسم متحد شود. زمان درحال گذار است.