728 x 90

بیانیه‌های انجمن‌ها و متخصصان ایرانی مقیم ایتالیا علیه سفر بچه شاه

بیانیه‌های انجمن‌ها و متخصصان ایرانی مقیم ایتالیا علیه سفر بچه شاه
بیانیه‌های انجمن‌ها و متخصصان ایرانی مقیم ایتالیا علیه سفر بچه شاه

بیانیه‌های انجمن‌ها و متخصصان ایرانی مقیم ایتالیا

علیه سفر بچه شاه

 

خبرگزاری ایتالیایی کرونوس گزارش کرد: انجمن زنان دموکرات ایرانی می‌گوید: فرزند شاه سابق ایران همانند پدرش ضد دمکرات و مانعی بر سر راه قیام و عاملی در دست رژیم برای سرکوب قیام است. علاوه بر این، رضا پهلوی هرگز از جنایات پدرش فاصله نگرفته است. مثل کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، شکنجه، سرکوب نیروهای دمکرات و سرکوب تمام احزاب سیاسی که همگی راه راه برای آمدن خمینی فراهم کردند.

ما به‌عنوان انجمن زنان دموکرات ایرانی در ایتالیا این سفر را محکوم کرده و آنرا توهینی به زنان ایرانی تلقی می‌کنیم. چرا که زنان ایران از ۱۰۰سال پیش علیه دو دیکتاتوری جنگیده‌اند.

 

بیانیه انجمن ایران آزاد و دموکراتیک در ایتالیا

قیام ملی ایران با وجود سرکوب سختی که رژیم دیکتاتوری برای توقف آن اعمال کرده، وارد هفتمین ماه خود شده است...

تظاهر کنندگان با شعار، مطالبات خود را بیان می‌کنند و با حمله به دیکتاتوری و دستگاه سرکوب آن، فریاد می‌زنند که دیکتاتوری دینی و هم‌چنین دیکتاتوری سلطنتی را رد می‌کنند و تنها آلترناتیو آنها یک جمهوری دموکراتیک و کثرت‌گرا و مبتنی بر جدایی دین از دولت استکه در آن برابری اجتماعی، عدالت، دموکراسی و آزادی حاکم باشد.

رضا پهلوی و باندش با موج‌سواری روی شورش مردم ایران به فکر برگرداندن نظام سلطنتی از طریق متحد شدن با پاسداران (همان‌طور که در سخنرانی‌هایش بیان کرده) است. او پشت کلمه دموکراسی و ادعای مبارزه با رژیم پنهان شده ولی همه مردم ایران می‌دانند که او در ۴۳سال حکومت دیکتاتوری مذهبی در ایران هیچ کاری نکرده و رژیم ایران از او استفاده می‌کند تا با ایجاد سردرگمی، انقلاب دموکراتیک ایرانیان را منحرف کند.

 

بیانیه انجمن متخصصان و فارغ‌التحصیلان ایرانی مقیم ایتالیا

هفت ماه از آغاز قیام در ایران می‌گذرد و مردم ایران سرنگونی رژیم دینی را فریاد می‌زنند. اعتراضاتی که در سراسر کشور گسترش یافت و خشم عمیقی را آشکار کرد. رژیم فاسد و نالایق فریاد آزادی مردان و زنان ایرانی را با خشونتی بی‌سابقه پاسخ داده است. اما مردم ایران مصمم هستند به مبارزه خود برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک ادامه دهند...

در این شرایط، رژیم ایران علاوه بر سرکوب، کمپین اطلاعات نادرست خود را علیه شورای ملی مقاومت ایران تشدید کرده تا بگوید در ایران آلترناتیو دموکراتیک وجود ندارد و برای اثبات این مزخرفات، از هر ابزار ممکن استفاده می‌کند، از ارتش سایبری خود گرفته تا عوامل اطلاعاتی خود که در لباسی ظاهر می‌شوند.

اقدامات اخیر بچه شاه را باید در این زمینه دید. هر کس اوضاع سیاسی ایران را دنبال کند، خوب می‌داند که احیای سلطنت منفور و مخلوع غیرممکن است. مردم ایران می‌دانند که پهلویها داراییهای کشور را دزدیده‌اند که به‌نوشته نیویورک تایمز دو تا چهار میلیارد دلار است.

حضور پس مانده دیکتاتوری سلطنتی که کپی دیکتاتوری دینی است، هیچ افتخاری برای سنت دموکراتیک ایتالیا ندارد.

انجمن دانش آموختگان و متخصصان ایرانی در ایتالیا

 

ایران در انقلاب

بیانیه مطبوعاتی انجمن پناهندگان ایرانی در ایتالیا

اعتراض شدید مان را به حضور بچه شاه که در سال۱۳۵۷ سرنگون و به زباله‌دان تاریخ فرستاده شد ابراز می‌کنیم.

مردم ایران تسلیم نخواهند شد و کسانی را که در تاریخ پرافتخار ایرانیان در مبارزه با ستمگران سنگ می‌اندازند، نخواهد بخشید.

او هم بچه شاه است و هم در هماهنگی کامل با آخوندها تا انقلاب نوین مردم ایران را خفه کنند.

رفتن به ماهیگیری در فاضلاب تاریخ نشانه خوبی از هوش نیست. به‌خصوص به این دلیل که این بار این میدان نبرد و کف خیابان است که است که سرنوشت را رقم می‌زند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d718cbde-6265-450c-a018-5066d65cace2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات