728 x 90

بیانیه نمایندگی آمریکا در سازمانهای بین‌المللی: کارزار دروغ‌پراکنی رژیم ایران در شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر

نمایندگی آمریکا در سازمانهای بین‌المللی از جمله شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو، طی بیانیه به کارزار دروغ‌پراکنی و فریبکاری رژیم ایران و متحدش ونزوئلا در سخنرانی نمایندگان این رژیمها در شورای حقوق‌بشر اشاره کرد و نوشت:

«در ایران، سوء‌مدیریت سیستماتیک رژیم، فساد داخلی و تصمیم به تأمین مالی تروریسم در خارج کشور به جای حمایت از رفاه مردم ایران این کشور را به ورطه سقوط اقتصادی انداخته است. آمریکا در کنار مردم ایران برای آرزویشان برای کرامت ایستاده است و بر این صحه می‌گذارد که دیرینه‌ترین قربانیانی که از رژیم رنج می‌کشند مردم ایران هستند.

رژیم سابق مادورو و رژیم ایران به‌طور ریاکارانه‌ای به‌دنبال استفاده از شورای حقوق‌بشر به‌عنوان سکویی برای دفاع از اقدامات خودشان هستند».