728 x 90

بیانیه مشترک آمریکا، انگلستان، عربستان و امارات علیه جنگ‌افروزی رژیم ایران در منطقه

وزارت خارجه انگلستان
وزارت خارجه انگلستان

آمریکا و انگلستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، روز یکشنبه ۲تیر۹۸در بیانیه پایانی نشست خود در لندن نسبت جنگ‌افروزی رژیم در منطقه ابراز نگرانی کردند. در قسمتی از این بیانیه که در سایت وزارت‌خارجه انگلستان منتشر شده است آمده است: کشورهای عربستان، امارات، انگلستان و آمریکا نگرانی خود را نسبت به تنشهای فزاینده در این منطقه و خطراتی که محصول فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران نسبت به صلح و امنیت هم در یمن و هم در کل این منطقه است ابراز می‌دارند.

-این فعالیت‌ها شامل حمله به نفتکشها در فجیره در ۱۲مه و در دریای عمان در ۱۳ژوئن بوده است.

-این حملات آبراههای بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده‌اند در شرایطی که همه ما بر کشتیرانی در این ناحیه اتکا داریم.

-ما از رژیم ایران می خواهیم تا هر گونه اقدام بعدی که ثبات منطقه‌یی را تهدید کند متوقف نماید

-ما به حمله حوثیهای تحت حمایت موشکی و پهپادی رژیم ایران را که به عربستان حمله کردند یادآور می‌شویم و حمله آنها به فرودگاه مدنی ابها در ۱۲ژوئن را محکوم می‌کنیم.

-ما به‌طور کامل از عربستان حمایت می‌کنیم و خواهان خاتمه حملات حوثیهای تحت حمایت رژیم ایران هستیم.

-ما بر تعهدمان به پروسه صلح یمن و قطعنامه‌های مربوطه به شورای امنیت تأکید می‌کنیم.