728 x 90

بیانیه رئیس کمیسیون برجام در نشست مجازی روز جمعه با شرکت عراقچی نماینده رژیم آخوندی

سایتهای اتمی - عکس از آرشیو
سایتهای اتمی - عکس از آرشیو

بیانیه رئیس نشست کمیسیون مشترک برجام جمعه ۱۳فروردین۱۴۰۰: اعضا چشم‌انداز بازگشت کامل ایالات متحده به برجام را مدنظر قرار دادند و آمادگی خود را جهت بررسی موضوع با نگرش مثبت و در یک تلاش جمعی مورد تأکید قرار دادند. اعضا هم‌چنین بر تعهدشان جهت حفظ برجام تأکید کرده و سازوکارهایی جهت تضمین اجرای کامل و مؤثر آن را مورد بحث قرار دادند.

اعضا موافقت کردند این جلسه کمیسیون مشترک را هفته آینده در وین از سر بگیرند تا اقدامات اجرایی مربوط به لغو تحریم‌ها و (اقدامات) هسته‌یی را از جمله از طریق تشکیل جلسات گروه‌های کارشناسی مشخص کنند. در این زمینه‌، هماهنگ‌کننده تماس‌های جداگانه خود را با همه اعضای برجام، و با ایالات متحده در وین افزایش خواهد داد.