728 x 90

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه به‌مناسبت روز جهانی کارگر

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه

جمعی از زندانیان سیاسی  زندان مرکزی ارومیه روز شنبه هشتم اردیبهشت۹۷ به‌مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه‌یی منتشر کردند. در این بیانیه آمده است:

با درود به مردم ایران

اول ماه مه مصادف با ۱۱اردیبهشت به‌عنوان روز جهانی کارگر شناخته شده است.کارگران همواره در طول تاریخ مورد ظلم و تحت ستم اصحاب ثروت و قدرت قرار داشتند.

کارگران در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی سالهاست برای رهایی از وضعیت فلاکت باری که بر جامعه کارگری ایران حاکم کرده‌اند؛ هر روز دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند اما متأسفانه تنها جواب کارگران محروم میهنمان جز زندان و ضربات سنگین چوب و چماق و شلاق بر تن کارگران نبوده است.

حاکمیت مستبد ولایت فقیه برای انباشته نمودن ثروت خاندان جیره‌خوار خود؛ جز چپاول عرق جبین و خون دل کارگران راهی دیگری را نمی‌شناسد. البته از توان و ظرفیت این حکومت ضدمردمی و ضدکارگری خارج است که بتواند به راه‌حلی برای کارگران ایران دست یابد.

اربابان ثروت و چپاول در نظام آخوندی باید بدانند که کارگران ایران بیدارند و از ظلم و ستم آخوندی بیزارند. کارگران زحمتکش ایران همراه و همصدا با سایر اقشار برای برقراری جامعه‌ای که در آن برابری و عدالت حکمفرما شود؛ دست از تلاش و مبارزه برنخواهند داشت.

ما با آگاهی به وضعیت اسفبار کارگران ایران در حاکمیت استبدادی در ایران اول ماه مه را گرامی می‌داریم و به همه کارگران و زحمتکشان میهنمان در سراسر کشور؛ روز کارگر را تبریک می‌گوییم.

ما این روز را همراه با شما گرامی می‌داریم و خود را همراه دردها و سختیهای شما می‌دانیم تا روزی که در ایران فردا؛ آزادی؛ صلح؛ و بهروزی را در کنار یکدیگر جشن بگیریم.

 

جمعی از زندانیان سیاسی - زندان مرکزی ارومیه

۸اردیبهشت ۱۳۹۷

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/abab52f9-c639-4f30-a5be-14f1b494558d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات