728 x 90

بیانیه اکثریت پارلمان مولداوی

پارلمان مولداوی
پارلمان مولداوی

بیانیه اکثریت پارلمان مولداوی

 • بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان مولداوی: فراخوان به نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و حمایت از طرح ۱۰ ماده‌یی خانم مریم رجوی و حقوق مجاهدین در اشرف۳.
 • نمایندگان پارلمان مولداوی از جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین را برای مقابله با سپاه پاسداران را به‌رسمیت بشناسد.
 • رؤسای کمیسیون خارجه، کمیسیون قضایی، کمیسیون مدیریت و توسعه، کمیسیون حمایت از بهداشت و خانواده و هم‌چنین ۱۰تن از معاونان کمیسیونهای خارجه، امنیت ملی، اقتصاد، قضایی، بودجه، حقوق‌بشر و کشاورزی در میان امضا کنندگان بیانیه هستند.
 • بیانیه اکثریت پارلمان مولداوی: رژیم ایران با تشکیل یک دادگاه فرمایشی و غیابی برای رهبری مقاومت و ۱۰۰ تن از اعضای مجاهدین قصد دارد برای اقدامات تروریستی علیه آنها به‌خصوص در اروپا زمینه‌سازی و اروپا را برای محدود کردن مخالفان به‌ویژه در اشرف۳ در آلبانی تحت فشار قرار دهد.
 • مردم ایران در قیام ۱۴۰۱ هر گونه دیکتاتوری چه سلطنتی و چه مذهبی را رد کردند و خواستار تغییر رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک شدند.
 • اکثریت پارلمان مولداوی خواستهای خود را در ۵ماده به شرح زیر اعلام کردند:
 • یکم-نقض فاحش حقوق‌بشر به‌ویژه سرکوب زنان را در ایران محکوم می‌کنیم و فراخوان به حسابرسی از مسئولان قتل‌عام سال ۱۹۸۸ به‌خاطر جنایت مستمر علیه بشریت می‌دهیم.
 • دوم-همگان را فرامی‌خوانیم که از برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، و برابری زن و مرد حمایت کنند.
 • سوم-اقدامات رژیم ایران علیه مخالفان ایرانی در اشرف۳ در آلبانی را قویاً محکوم می‌کنیم و بر حقوق آنها در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر تأکید می‌کنیم.
 • چهارم-رژیم ایران همه راههای فعالیت سیاسی برای تغییر را بلوکه کرده، لذا جهان آزاد باید حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی سازمان مجاهدین برای مقابله با سپاه پاسداران را به‌رسمیت بشناسد.
 • پنجم-نقش مخرب رژیم ایران در خاورمیانه و سیاست جنگ‌طلبانه آن‌را قویاً محکوم می‌کنیم و به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اجرای تحریم‌های نفتی علیه این رژیم فراخوان می‌دهیم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f6c8ccc8-c4bc-4377-8be3-c7e1b30f083a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات