728 x 90

بیانیهٔ ۵۹تن از اعضای پارلمان فدرال سوئیس و پارلمان ژنو در حمایت از قیام مردم ایران و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

بیانیهٔ ۵۹تن از اعضای پارلمان فدرال سوئیس و پارلمان ژنو
بیانیهٔ ۵۹تن از اعضای پارلمان فدرال سوئیس و پارلمان ژنو

بیانیهٔ ۵۹تن از اعضای پارلمان فدرال سوئیس و پارلمان ژنو

در آستانهٔ گردهمایی جهانی ایران آزاد

حمایت از قیام مردم ایران و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

محکومیت نقض حقوق‌بشر، تروریسم و بمب‌سازی اتمی رژیم آخوندی

 

معاون اول پارلمان فدرال و معاون اول پارلمان ژنو

۳رئیس کمیسیون و۴ رئیس گروه پارلمانی از امضا کنندگان هستند

 

این بیانیهٔ پس از انتصاب رئیسی به‌صورت یک کتاب ارائه و منتشر شد

بیانیهٔ پارلمانترهای سوئیس بر ضرورت رسیدگی سازمان‌ملل متحد و جامعهٔ جهانی

به‌موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال۶۷ تأکید می‌کند

 

-بیانیه

 

بیانیه پارلمانترهای سوئیس

بیش از ۴۰سال است که جهان با چالش چگونگی برخورد با حاکمان فعلی در ایران درگیر است. مردم ایران بعد از سقوط دیکتاتوی سلطنتی انتظار آزادی و دموکراسی داشتند. اما رژیم جدید به‌مردم ایران و آمال آنها برای دموکراسی و حقوق‌بشر خیانت کرد. ثابت شده است که فقدان یک سیاست منسجم، توهم ظهور یک جناح مدره و در نتیجه بی‌عملی جامعهٔ بین‌المللی نتیجهٔ معکوس داشته است. بنابراین، ما از دولتمان می‌خواهیم نگرانی‌ها و پیشنهادهای ما را برای یک سیاست درست در برابر رژیم ایران مد نظر قرار دهد.

 

۱-ما نگرانی عمیق خود را نسبت به‌استمرار نقض حقوق‌بشر در ایران ابراز می‌کنیم. همان‌طور که هفت گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل گفتند، بی‌عملی سازمان ملل و جامعهٔ بین‌المللی برای پرداختن به‌این موضوع، از جمله بعد از قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال۶۷ رژیم را جری‌تر کرده و منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق‌بشر در ایران شده است. نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، می‌گوید"جامعه جهانی باید یک پیام محکم و روشن به مقام‌های رژیم ایران ارسال کند که این اهانت نسبت به حقوق‌بشر را تحمل نمی‌کند."زنان تحت ستم مضاعف قرار دارند و به‌دلیل فشارهای اقتصادی و خانوادگی، قربانیان اصلی این رژیم هستند. تبعیض و ظلم وحشیانه در بینش و سیاست آخوندها نقش اساسی دارد. دستگیری زنان در خیابان هم‌چنان ادامه دارد. تعداد زنان اعدام شده در زمان تصدی روحانی به ۱۱۴نفر رسیده است. این رژیم رکورد جهانی اعدام زنان را به خود اختصاص داده است

 

۲-ما نگران استفادهٔ رژیم ایران از تروریسم علیه مخالفانش در اروپا و فقدان یک پاسخ مناسب از جانب کشورهای اروپایی هستیم. محکومیت یک دیپلمات (رژیم) ایران و ۳همدستش در فوریة۲۰۲۱ در بلژیک، به‌خاطر تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی اپوزیسون شورای ملی مقاومت ایران در حومهٔ پاریس نشان داد که وزارت‌خارجهٔ رژیم به‌همان اندازه وزارت اطلاعات درگیر تروریسم است.

 

۳-ما نگرانی عمیق خود را از دخالت‌های رژیم ایران در درگیریهای مرگبار منطقه ابراز می‌کنیم.

 

۴-ما نگرانی قوی خودمان را از سلاح اتمی (رژیم) ایران ابراز می‌کنیم. برای بیش از دو دهه، فریبکاری پاسخ (رژیم) ایران به جامعهٔ بین‌المللی بوده است. حتی یک سایت اتمی رژیم قبل از افشای آن توسط اپوزیسیون یا منابع دیگر اعلام نشد برجام قرار بود مانع دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌یی شود. اما اکنون این واقعیت ثابت شده است که ساختار اتمی رژیم ایران دست‌نخورده باقیمانده و توانایی آن کاهش پیدا نکرده است

علاوه بر این (رژیم) ایران از مزایای برجام برای گسترش فعالیت‌های خود به‌ویژه در خاورمیانه استفاده کرده و هم‌چنین در حال تولید موشکهای بالستیک است.

 

۵-ما معتقدیم که برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت و فراخوان آن برای استقرار یک جمهوری واقعی مبتنی بر انتخابات آزاد و عادلانه، جدایی دین و دولت، برابری جنسی، منع تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و یک ایران غیراتمی، شایستهٔ حمایت ما است.

 

۶-ما از دولتمان می‌خواهیم که یک سیاست قاطع علیه (رژیم) ایران اتخاذ کند، رژیم را به‌خاطر سرکوب مردم ایران، استفاده از تروریسم در اروپا، سیاست‌های مخرب در منطقه، گروگانگیری دوتابعیتی‌ها مورد حسابرسی قرار دهند. هم‌چنین ما از دولتمان می‌خواهیم که در کنار مردم ایران و خواسته آنها برای حقوق‌بشر، آزادی و دموکراسی قرار بگیرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات