728 x 90

بیانیهٔ آنتونیو تاسو رئیس کمیتهٴ ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد در رابطه با درگذشت دیوید ایمس

بیانیهٔ آنتونيو تاسو رئيس كميتهٔ ايتاليايی پارلمانترها برای ايران آزاد
بیانیهٔ آنتونيو تاسو رئيس كميتهٔ ايتاليايی پارلمانترها برای ايران آزاد

دیوید ایمس در آخرین مقاله‌اش در تاون‌هال نوشت

با دستگیری رئیس‌جمهور نسل‌کش رژیم ایران مسیر استمالت را معکوس کنید

این یک پیام قوی در مورد لزوم شناسایی رئیسی به‌عنوان یک جنایتکار بود

که باید توسط عدالت بین‌المللی محاکمه شود

 

کمیتهٴ ایتالیایی پارلمانترها برای یک ایران آزاد با ناراحتی عمیق از درگذشت سر دیوید ایمس نمایندهٔ پارلمان، رئیس کمیتهٴ انگلستان برای آزادی ایران مطلع شد.

ما این حملهٔ خبیثانه را محکوم می‌کنیم

افتخار آشنایی ما با دیوید و ملاقات با وی در بسیاری از رویدادهای شورای ملی مقاومت ایران، از جمله در گردهمایی‌های سالانهٔ ایران آزاد در پاریس و اخیراً در اشرف۳ در آلبانی بود.

به‌مدت چهار دهه، سر دیوید از حامیان جنبش سازمان‌یافتهٔ مقاومت برای آزادی و دموکراسی در ایران و رئیس‌جمهور منتخب آن مریم رجوی بود. او در سال۲۰۰۷ کارزار علیه ممنوعیت سیاسی مجاهدین خلق در انگلستان را با موفقیت رهبری کرد و در زمینهٔ تأمین امنیت رزمندگان آزادی ایران در عراق و انتقال آنها بسیار فعال بود.

وی هم‌چنین مدافع یک سیاست قاطع از سوی دولتهای دمکراتیک در قبال (رژیم) ایران و حسابرسی از سران این رژیم به‌خاطر نقض جدی حقوق‌بشر و تروریسم بود.

آخرین مقالهٔ وی در تاون‌هال تحت عنوان «با دستگیری رئیس‌جمهور نسل‌کش (رژیم) ایران مسیر استمالت را معکوس کنید»، که یک روز قبل از حمله با چاقو به‌او منتشر شد، پیامی قوی در مورد لزوم شناسایی ابراهیم رئیسی به‌عنوان یک جنایتکار بود که باید توسط عدالت بین‌المللی محاکمه شود و با چنین کسی دولتهای دمکراتیک نباید روابط دیپلماتیک معمولی داشته باشند.

همهٔ کسانی که متعهد به‌آزادی مردم ایران و پایان دادن به‌تهدیدهای مداوم صلح و امنیت از سوی رژیم ایران هستند، از سر دوید (ایمس) به‌نیکی یاد خواهند کرد.

نمایندهٔ پارلمان آنتونیو تاسو

رئیس کمیتهٴ ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات