728 x 90

بیانیه جمعی از کسبه و بازاریان تهران در حمایت از زنان قیام آفرین ایران

بيانيه جمعي از كسبه و بازاريان تهران در حمايت از زنان قيام آفرين ايران
بيانيه جمعي از كسبه و بازاريان تهران در حمايت از زنان قيام آفرين ايران

جمعی از بازاریان و کسبه تهران با صدور بیانیه‌یی حمایت خود را از زنان قیام آفرین ایران اعلام کردند.در قسمتی از این بیانیه آمده است ”امروز و همیشه زنان ایرانی در مقابل ظلم و ستم دیکتاتوران و ظالمان ایستاده و می‌ایستند.امروز متأسفانه زنان ما از کوچکترین حقوق خود برخوردار نیستند و حتی حق انتخاب پوشش خود را ندارند،اما این مسأله باعث نمی‌شود که ذره‌یی از عزم و اراده این شیر زنان کم شود و تا آخرین نفس دوشادوش مردان و برادران خود تا نابودی رژیم مردم ستیز می‌جنگند.

ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم“

جمعی از کسبه و بازاریان تهران بهمن 96

               اشرف 950