728 x 90

بوکان - تزئین مزار شهدای انقلاب بعد از تخریب توسط وحوش خامنه‌ای

بوکان - تزئین مزار شهدای انقلاب بعد از تخریب توسط وحوش خامنه‌ای
بوکان - تزئین مزار شهدای انقلاب بعد از تخریب توسط وحوش خامنه‌ای

امروز اول مهر ۱۴۰۲ پس از این‌که در روزهای گذشته عوامل و نیروهای امنیتی، مزار شهدای انقلاب را در بوکان تخریب کرده بودند، مادران شهدا در بوکان مزار این عزیزان را با گل و پارچه‌های سرخ تزئین کردند.

 

-بوکان - تزئین مزار شهدای انقلاب بعد از تخریب توسط وحوش خامنه‌ای - 0

-بوکان - تزئین مزار شهدای انقلاب بعد از تخریب توسط وحوش خامنه‌ای - 1

-بوکان - تزئین مزار شهدای انقلاب بعد از تخریب توسط وحوش خامنه‌ای - 2

-بوکان - تزئین مزار شهدای انقلاب بعد از تخریب توسط وحوش خامنه‌ای - 3

-بوکان - تزئین مزار شهدای انقلاب بعد از تخریب توسط وحوش خامنه‌ای - 4

-بوکان - تزئین مزار شهدای انقلاب بعد از تخریب توسط وحوش خامنه‌ای - 5

-بوکان - تزئین مزار شهدای انقلاب بعد از تخریب توسط وحوش خامنه‌ای - 6
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2e9929d5-497a-4319-835c-b26e367b9eba"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات