728 x 90

به‌سخره گرفتن اجماع‌های پوشالی انتخاباتی از درون حکومت

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

روزنامه حکومتی فرهیختگان روز پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه در مطلبی اجماع‌های انتخاباتی حکومت را به سخره گرفته و نوشت:

امنا، مبنا، شانا، جمنا، اسم‌های مخففی که در شب و روزهای نزدیک به انتخابات مجلس، بیشتر از درون جناح اصول‌گرایی بیرون می‌آید و اعضای آن از انتشار لیست اجماعی خبر می‌دهند و بعد از گذر انتخابات مجلس آن دوره هم این اجماع‌ها به‌طور کلی محو می‌شود، تا در برگزاری انتخاباتها در دور بعدی مجلس با اسامی جدیدی در انتخابات حضور پیدا کنند.

این روزنامه، اجماع امنا را دست‌ساز مدیر روابط عمومی دیوان محاسبات و مدیر فعلی روابط عمومی دیوان محاسبات و اجماع مبنا را دست‌ساز قالیباف و حداد عادل دانسته و می‌نویسد، این گروه‌بندی و اجماع‌ها برای مردم و افکار عمومی موضوعیت دارد و آیا اصلاً تفاوت خاصی میان این گروه‌بندی قائل هستند یا خیر.

در واقع می‌توان گفت این گروه‌بندی تنها در میان خود آنها موضوعیت دارد. گروه‌های سیاسی هم‌چنان روی ریل سیاسی‌کاری و باندبازیهای سیاسی حرکت می‌کنند.

روزنامه حکومتی فرهیختگان این سؤال را مطرح می‌کند که اساساً این گروه‌های سیاسی با اسم‌ها و عنوانهای مختلف چه برنامه‌یی برای بهتر شدن عملکرد مجلس دوازدهم دارند و قرار است کدام یک از دغدغه‌های فعلی مردم را در مجلس مورد توجه قرار بدهد.

فرهیختگان جوهر این تعدد اجماع را چنین نتیجه‌گیری می‌کند: وجه مشخص و متفاوتی که در میان این اجماع‌ها درون جبهه اصول‌گرایی وجود دارد، اختلاف‌نظرها در قالب باندبازیهای سیاسی است که میان این افراد و شخصیتها وجود دارد. در واقع تعدد این اجماع‌ها چیزی بیشتر از ادامه اختلافات درون‌جناحی اصول‌گراها برای سهم‌خواهی و ورود به مجلس را به افکار عمومی منتقل نمی‌کند.

ابوالقاسم جراره، دبیرکل جبهه شریان: ما اعلام کردیم که بنا نیست پدرخوانده‌ها برای همه ملت تعیین‌تکلیف کنند و دیگر پدرخواندگی را نمی‌پذیریم و می‌گوییم باید، به جای شخص‌محوری و پدرخوانده‌محوری به سمت شاخص‌محوری برویم و این شاخص‌ها متجلی در افراد و اشخاص خواهد بود.

مجلسی که شکل می‌گیرد باید بر اساس شاخص‌ها در مجلس حضور پیدا کند. ممکن است فردی بگوید آقای فلانی هست و او برای بقیه افراد و اعضا تعیین می‌کند. ما اما این موضوع را نمی‌پذیریم. طرف مقابل اما می‌گوید که فرد برای ما تعیین می‌کند البته او هم ممکن است در شعار از اصول و چهارچوب، صحبت به میان بیاورد اما در عمل همان پدرخواندگی اجرا می‌شود

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1c395d13-3bb7-4c98-81e5-173a38ce632f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات