728 x 90

به آتش کشیدن و پاره کردن عکسهای خمینی دجال توسط یگانها و کانونهای شورشی بهمن 96

خمینی دجال ضدبشر

به آتش کشیدن و پاره کردن عکسهای خمینی دجال توسط یگانها و کانونهای شورشی بهمن 96

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات