728 x 90

بهانه‌جویی خامنه‌ای و رئیسی در روز ارتش تحت‌امر برای جنگ‌افروزی با اسرا‌ییل برای برون‌رفت از بحرانها

 روز ارتش تحت امر خامنه‌ای
روز ارتش تحت امر خامنه‌ای

بهانه‌جویی خامنه‌ای و رئیسی در روز ارتش تحت‌امر برای جنگ‌افروزی با اسرا‌ییل برای برون‌رفت از بحرانها و سد بستن در برابر قیام

رئیسی جلاد:

حرکت امروز ارتش جمهوری اسلامی مبنی بر فرصت سازی است از همه تهدیدها و تحریم‌ها برای خود و برای کشور فرصت می‌سازد

 

تکرار تهدید پیشین خامنه‌ای توسط رئیسی: به‌ویژه رژیم صهیونیستی بدون تردید بدانند که کوچک‌ترین خطایی از جانب آنها با نابودی حیفا و تل‌آویو همراه خواهد بود

 

رئیسی جلاد ۲۹فروردین ۱۴۰۲

ارتشی که امروز در دنیا افتخار دارد، ولایتمدار است. در سلسله مراتب فرماندهی تحت فرماندهی معظم کل قوا انجام وظیفه می‌کند و دستور و فرمان او را که فرمان الهی است به جان می‌خرد.

این تجهیزات که در نیروهای زمینی و هوایی و دریایی و در همه بخش‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در چهار نیرو امروز ما شاهد تجهیزات پیشرفته‌ای هستیم. این خودباوری، جلوه ما می‌توانیم هست.

در مقابل تحریم‌ها و تهدیدها برای خود فرصت می‌سازد. این حرکت امروز ارتش جمهوری اسلامی مبنی بر فرصت سازی است. . از همه تهدیدها و از همه کاستی‌ها و تحریم‌ها برای خود و برای کشور فرصت می‌سازد و سخنی با دشمنان انقلاب اسلامی. باید بدانند و حتماً این پیام رو دریافت کرده‌اند به‌ویژه رژیم صهیونیستی. این پیام رو دریافت کردند که کوچک‌ترین حرکتی و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ سختی رو از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت و بدون تردید بدانند که کوچک‌ترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی حیفا و تل‌آویو همراه خواهد بود (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۹فروردین).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9f7d375a-e96e-4380-8599-5b34c24fed3c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات