728 x 90

بن‌بست برجام؛ خامنه‌ای به کدام سو می‌رود؟

چرا تلاش می‌کنند با حرفهای کلی و شروط بی‌معنی نتیجهٔ مذاکرات را بپوشاند؟

آخوند صدیقی در نمایش جمعه تهران ـ ۲۱مرداد ۱۴۰۱:

اینها قابل اعتماد نیستند تضمین لازم باید اخذ شود.

اما یکی از خودیهای نظام نوشت:

شرط بی‌معنی و نشدنی می گذارند تا توافق به مرحله امضا نرسد.

یعنی امضا باید منتفی و ایران آبرومندانه از برجام خارج شود، بدون این‌که تقصیر زدن زیر میز توافق، گردن ایران نیفتد.

آخوند فاطمی در نمایش جمعه شهر کرد ـ‌۲۱مرداد ۱۴۰۱:

آنها می خواهند زرنگی بکنند یک چیزی را به‌عنوان توافق نهایی مطرح می‌کنند که اگر دولت ایران بخواهد احیاناً زیر بار نرود.

خامنه‌ای در بن‌بست پذیرش شروط برجام یا تحمل پیامدهای سخت خروج از آن کدامیک را انتخاب می‌کند؟

یک هم‌وطن:

۱۵۸هزار تومان فقط پول این را من داده‌ام.

فقط نشستیم می‌گیم انرژی هسته‌یی حق مسلم ماست چه حق مسلمی پدر مردم در آمد بابت این‌که همه چیز رو دارید گرون می‌کنید...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/797afe02-ded0-47e9-85e5-c93502772cfe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات