728 x 90

بلینکن: برجام بستری برای رسیدگی به‌سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران است

بلینکن وزیر خارجه آمریکا
بلینکن وزیر خارجه آمریکا

بلینکن وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه ۱مهر گفت چالشی که در حال حاضر وجود دارد این است که هر روز که می‌گذرد، رژیم ایران هم‌چنان اقداماتی را انجام می‌دهد که مطابق توافق نیستند.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت ما هم‌چنان بر این باوریم که بازگشت به پایبندی متقابل به توافق به نفع ما است. این بهترین گزینه موجود برای محدود کردن برنامه هسته‌یی رژیم ایران و فراهم آوردن بستری برای رسیدگی به سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن است. اما همان‌طور که اخیراً در موارد متعددی گفته‌ام، امکان بازگشت به رعایت متقابل نامحدود نیست. و چالشی که در حال حاضر وجود دارد این است که هر روز که می‌گذرد، رژیم ایران هم‌چنان اقداماتی را انجام می‌دهد که مطابق توافق نیستند. بنابراین این چیزی است که متحدان و شرکای ما نیز می‌دانند و با آن موافق هستند. و سؤال این است که آیا رژیم ایران آمادگی بازگشت و مشارکت در این مذاکرات را دارد یا خیر؟ (سایت وزارت‌خارجه آمریکا ۱مهر)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات