728 x 90

کن بلکول: رأی مردم ایران، تغییر رژیم است

سفیر کن بلکول
سفیر کن بلکول

کن بلکول طی مقاله‌ای که در تاون هال درج شده از جمله نوشت:‌ «مردم ایران رأی خود را معمولاً با حضورشان در کف خیابان‌ها می‌دهند».

 

وی افزود: «آنها در اعتراضات بزرگ خود در آبان، به تغییر رژیم در تمامیت آن رأی دادند. انتخابات در یکی از سرکوب‌کننده‌ترین کشورها در جهان چیزی جز یک نمایش مضحک نیست.

رژیم از طریق مفهوم ولایت فقیه به‌طور مؤثری قدرت را انحصاری کرده است. رهبر این رژیم که در حال حاضر خامنه‌ای است، ستمگر نهایی در مورد تمام موضوعات مربوط به کشور است.

مریم رجوی گفته است تحریم این نمایش مضحک یک وظیفه میهنی و پیوند ملت با شهدای مردم ایران به‌ویژه ۱۵۰۰شهید قیام نوامبر است.

مردم ایران با شعارهای خود «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «مرگ بر سرکوبگر چه شاه باشه چه رهبر» نشان دادند که خواهان آینده‌ای عاری از شاه و شیخ هستند».