728 x 90

بلوف مضحک جواد ظریف، در جلسه کارگزاران فضای مجازی رژیم

جواد ظریف وزیر خارجه آخوندها
جواد ظریف وزیر خارجه آخوندها

جواد ظریف وزیر خارجه آخوندها در جنگ‌وجدال با باند رقیب بر سر شکست برجام، ادعا کرد امضای اوباما را برای رفع تحریم‌ها گرفته، واکنش متقابل باند خامنه‌ای را برانگیخت.

خبرگزاری حکومتی مهر نوشت: حرفهای خامنه‌ای و برخی دیگر از مقامات (نظام در مورد) اخد تضمینهای لازم در برجام، به‌خصوص امضای رئیس‌جمهور آمریکا، ادعای ظریف را زیر سؤال می‌برد.

علی مطهری، نایب‌رئیس وقت مجلس رژیم در ۲۵اردیبهشت ۹۷ گفته بود: زور تیم مذاکره‌کننده برای این کار نرسید.

ولایتی مشاور خامنه‌ای در ۲۱تیر ۱۳۹۵ گفت: خامنه‌ای گفته بود که اوباما باید تعهدات را امضا کند ولی این کار اتفاق نیفتاد.

 

جواد ظریف در جلسه کارگزاران فضای مجازی در تاریخ ۲۳مهر ۹۸ در جنگ‌وجدال بر سر شکست برجام گفت:

«ببینید به من به من اتهام نزنید افتراء نزنید من یک جا نگفتم امضا کری سند است گفتم شما از بنده امضا خواستید من امضا آوردم به من گفتند اول باید آقای اوباما امضا کند تحریم‌ها را برداشته تا شما اقدامات‌تان را انجام بدهید دستور من این بوده که باید امضا بگیرید من امضا گرفتم نقل نکنید، دستور من این نبوده که دختر اوباما را گروگان بگیرم که اجرا بکند.»

 

ادعای ظریف در مورد امضا گرفتن از اوباما در حالیست که خامنه‌ای در روز ۱۹اردیبهشت ۱۳۹۷ گفته بود:

«به مسئولان بارها گفتیم قبل از هر قرارداد، از طرف مقابل تضمینهای واقعی بگیرید و به حرف آنها اعتماد نکنید؛ یکی از شروط بنده در پذیرش برجام، تضمین کتبی و امضای رئیس‌جمهور وقت آمریکا نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها بود. البته مسئولان محترم تلاش کردند، اما نتوانستند و نتیجه‌اش این شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن ایران به همه تعهدات، رئیس‌جمهور آمریکا ضمن خروج از برجام، ملت ایران را تهدید می‌کند».