728 x 90

بسته اقتصادی پاسدار قالیباف و حمله به آخوند روحانی

پاسدار قالیباف
پاسدار قالیباف

پاسدار قالیباف در آغاز دیدار با خامنه‌ای با طرح ادعاهای پوشالی و مضحک اقتصادی طی ۵محور، دولت روحانی را زیر ضرب برد و گفت: «ناکارآمدی‌های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که به‌ویژه در سالهای اخیر تشدید شد، باعث شده است مردم، مخصوصاً قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند».

قالیباف هم‌چنین افزود: «علی‌رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزهٔ تولید داخل کشور، در قحطی تأمین مالی به‌سر می‌برد». (خبرگزاری حکومتی تسنیم ۲۲تیر)