728 x 90

بستن خیابانها و مانور هوایی در مشهد در وحشت از چهارشنبه سوری

تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش
تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش

بنا‌ به گزارشهای دریافتی نیروهای امنیتی در مشهد در وحشت از خیزش چهارشنبه‌سوری  ۵خیابان این شهر را بسته است. 

از ساعت ۱۱صبح امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند تا ساعت ۱۴ امروز رژیم آخوندی ۷بار مانور هوایی با ارتفاع پایین در مشهد انجام داده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات