728 x 90

بستن جاده اهواز - خرمشهر توسط مردم دلیر خوزستان و درگیری با نیروهای سرکوبگر انتظامی + سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین ۱۹آبان۹۹
سخنگوی مجاهدین ۱۹آبان۹۹

مردم اهواز دوشنبه شب ۱۹آبان در کوی گلدشت در اعتراض به نبود آب شرب سالم و وجود شبکه فرسوده فاضلاب جاده اهواز- خرمشهر را بستند که با هجوم نیروهای انتظامی روبرو شدند.

سخنگوی مجاهدین به جوانان دلیر و شورشگر در اهواز:

درود و دست مریزاد و به پیش!

پیام به جوانان شورشگر در خوزستان و سراسر ایران در سالگرد قیام آبان: به کمک دلیران اهواز بشتابید

و در هر کجا که می‌توانید پرچم قیام را به اهتزاز در بیاورید.

تنها خواسته مردم آب سالم و توجه به زیرساختهای فاضلاب شهری است که با بارش باران بالا آمده و با وجود شیوع کرونا مردم را کلافه کرده است.

  • جوانان معترض اهوازی جاده اهواز-خرمشهر را بستند. وضعیت ناگوار فاضلاب و نبود آب شرب سالم باعث اعتراض مردم شد.

دوشنبه ۱۹ آبان
اعتراض مردم اهواز در کوی گلدشت اهواز وهجوم ماشین های نیروهای امنیتی.تنها خواسته مردم آب سالم و توجه به زیر ساخت های فاضلاب شهری که با بارش باران بالا آمده و با وجود شیوع کرونا مردم را کلافه کرده است..

درگیری جوانان اهواز با نیروهای سرکوبگر - 0

درگیری جوانان اهواز با نیروهای سرکوبگر - 2

درگیری جوانان اهواز با نیروهای سرکوبگر - 3

درگیری جوانان اهواز با نیروهای سرکوبگر - 4

درگیری جوانان اهواز با نیروهای سرکوبگر - 5

درگیری جوانان اهواز با نیروهای سرکوبگر - 6

درگیری جوانان اهواز با نیروهای سرکوبگر - 7

درگیری جوانان اهواز با نیروهای سرکوبگر - 0

درگیری جوانان اهواز با نیروهای سرکوبگر - 1