728 x 90

بزرگداشت نوید افکاری و مهرداد معین‌فر شهید قیام آبان۹۸

بزرگداشت نوید افکاری و  مهرداد معین فر شهید قیام آبان ۹۸
بزرگداشت نوید افکاری و  مهرداد معین فر شهید قیام آبان ۹۸

بزرگداشت نوید افکاری بر سر مزارش در سنگر

 • زاده ایرانم من جوانی پرشور راهی میدانم
 • خون من می‌جوشد در رگان یارانم
 • من وفا کردم بر عهد و پیمانم
 • من نویدم من شهید راه ایرانم
 • هم شهیدم هم نوید صبحگاهانم
 • من نویدم من شهید راه ایرانم
 • هم شهیدم هم نوید صبحگاهانم
 • شعله خواهد بارید از مزارم اکنون
 • می‌هراسند آنها از خروش این خون نغمه شورشگاه...
 • من پس از مرگم زنده میمانم
 • من نویدم من شهید راه ایرانم
 • من نویدم من شهید راه ایرانم
 • هم شهیدم هم نوید صبحگاهانم

کرج - بزرگداشت شهید قیام آبان ۹۸ مهرداد معین‌فر

پخش ترانه از خون جوانان وطن شجریان