728 x 90

بزرگداشت روز جهانی زن در استکهلم سوئد | پیام مریم رجوی

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد
برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

جلسه باشکوهی در استکهلم سوئد به‌منظور گرامی‌داشت روز جهانی زن برگزار شد. در این جلسه که با حضور مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت خانم سروناز چیت‌ساز برگزار شد شماری از شخصتیها سیاسی سخنرانی کردند.

بزرگداشت روز جهانی زن در استکهلم سوئد

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

 برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد - سخنرانی خانم بتانکور

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد - سخنرانی خانم بتانکور

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

برگزاری روز جهانی زن در استکهلم سوئد

 

مطالب مرتبط: