728 x 90

بزرگداشت استاد شجریان - در سوگ شجر جاودان هنر ایران با دلنشین‌ترین نوایش؛ مرگ بر دیکتاتور

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

توس

بزرگداشت شجریان در توس گل‌گذاری و روشن کردن شمع توسط مردم

مشهد

مسعود رجوی: در سوگ شجر جاودان هنرایران: گله از فراق یاران و جفای روزگاران با دلنشین‌ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور

مریم رجوی: از آنجا که رژیم مانع حضور مردم در خاکسپاری و مراسم عزای شجریان شد برای گرامی‌داشت این صدای خاموشی ناپذیر یادبود و بزرگداشت او را رو در روی دیکتاتور تا شب هفت ادامه می‌دهیم

کرمانشاه

مسعود رجوی: در سوگ شجر جاودان هنرایران: گله از فراق یاران و جفای روزگاران با دلنشین‌ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور

تهران

مسعود رجوی: در سوگ شجر جاودان هنرایران: گله از فراق یاران و جفای روزگاران با دلنشین‌ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور

مریم رجوی: از آنجا که رژیم مانع حضور مردم در خاکسپاری و مراسم عزای شجریان شد برای گرامی‌داشت این صدای خاموشی ناپذیر یادبود و بزرگداشت او را رو در روی دیکتاتور تا شب هفت ادامه می‌دهیم

همراه شو عزیز آتش به شب بریز بر ضددیکتاتور برخیز با ستیز مردم ایران تسلیت

ارومیه

مسعود رجوی: در سوگ شجر جاودان هنرایران: گله از فراق یاران و جفای روزگاران با دلنشین‌ترین نوایت مرگ بر دیکتاتور

اهواز

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی‌ها گناهه تفنگم را بده تا ره بجویم که هرکه عاشقه پایش به راهه

سردشت

عکس شجریان در پخش از سیمای آزادی

اسلامشهر

مرگ بر خامنه‌ای - مسعود رجوی: باید صد برابر بیشتر بجنگیم و ایران را پس بگیریم

تهران

مسعود رجوی: گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه ما برعهده ما با کانونها و شهرهای شورشی است

اسفراین

مسعود رجوی گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه ما برعهده ما با کانون‌های و شهرهای شورشی است

اسفراین

مریم رجوی: آخوندها هیچ راه‌حلی ندارند و تمامیت رژیم محکوم به فنا و سرنگونی است

تهران

مریم رجوی: می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد

شیراز

مرگ بر دیکتاتور زنده باد آزادی

قزوین

مرگ بر خامنه‌ای خونخوار

کرج

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

کرمان

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

تبریز

مرگ بر خامنه‌ای

بندرعباس

به نام خلق قهرمان ایران انحلال سپاه پاسداران با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران مسعود رجوی

اصفهان

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام

بجاش عمامه داریم اما ماسک و ژل نداریم

مشهد

ارتش گرسنگان پیش به سوی قیام و شورش

کرج

مرگ بر خامنه‌ای دیکتاتور

لاهیجان

ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام کانون شورشی۵۵۰

گنبد کاووس

سرنگونی نظام آخوندی با کانون‌های شورشی۹۲۵

خرمشهر

عامل هر جنایت سپاه است و ولایت - ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام

کرج

مسعود رجوی: جواب دژخیمان آتش است و بس

اصفهان

تنها راه رهایی آتش جواب آتش است

کرج

مسعود رجوی: برای دفاع از خود و خلق مسلح شوید

خرمشهر

نصب عکس شهدای آبان ۹۸

شیراز

مسعود رجوی: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید یاد یاران شهید خود را گرامی بدارید اسامی را بر دیوارها بنویسید و عکس های آنها را در هرکجا که می‌توانید بر ضد خامنه‌ای و جلادانش نصب کنید ۲۴آبان در تاریخ ایران یک روز ملی و ماندگار و جاودانه است

تهران

مسعود رجوی: ۲۴آبان در تاریخ ایران یک روز ملی و ماندگار و جاودانه است

مسعود رجوی: یاد شهید قیام آبان را گرامی بدارید

اردبیل

مسعود رجوی: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید

ماهشهر

من نیکتا اسفندانی و آزاده ضربی هستم آبان ادامه دارد

کرج

۲۴آبان در تاریخ ایران یک روز ملی و ماندگار و جاودانه است - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

لاهیجان

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - کانون شورشی۵۵۰

ماهشهر

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر