728 x 90

برگزاری روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان و شرکت اشرف‌نشانها

شرکت اشرف نشانها در تظاهرات روز جهانی کارگر
شرکت اشرف نشانها در تظاهرات روز جهانی کارگر

تظاهرات اول ماه می‌روز جهانی کارگر، در کشورهای مختلف جهان برگزار شد.

در این تظاهرات و راهپیمایی‌ها، کارگران و سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های سیاسی شرکت داشتند.

در تظاهرات جهانی روز کارگر در برخی از کشورها اشرف‌نشانها و حامیان مجاهدین و مقاومت ایران شرکت کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات