728 x 90

برنامه نوروزی مقاومت ایران در مجلس عوام انگلستان با حضور شماری از نمایندگان دو مجلس

برنامه نوروزی مقاومت ایران در مجلس عوام انگلستان با حضور شماری از نمایندگان دو مجلس

حمایت نمایندگان از برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم رجوی و تأکید بر ضرورت لیست‌گذاری سپاه پاسداران

 

ظهر پنجشنبه ۲۵اسفند ۱۴۰۱ به‌مناسبت سال نو ایرانی برنامه‌یی به دعوت کمیته پارلمانی انگلستان برای آزادی ایران با حضور تعدادی از نمایندگان مجلسین انگلستان و هیأتهایی از مقاومت ایران در مجلس عوام انگلستان برگزار شد.

آنا فریث، نمایندهٔ مجلس انگلستان: خانم رجوی با طرح ۱۰ماده‌یی خود و دیگر پلتفرمها برای تأمین حقوق زنان در آینده ایران، به زنان ایران نشان داده است که می‌توانند مسئولیت را به دوش بکشند. زنان در واقع نیروی تغییر و ضامن یک ایران دموکراتیک هستند.

سر راجر گیل، نماینده مجلس انگلستان: ما در کنار مردم ایران و خانم رجوی هستیم. امیدواریم نوروز آینده برای مردم ایران اقبال بیشتری به همراه داشته باشد.

استیو مک کیب، نماینده مجلس انگلستان: مردم ایران در این سال‌ها نشان داده‌اند که دیکتاتوری را به‌طور کامل و به هر شکلی نفی خواهند کرد. آنها دائماً شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» سر داده و احساسات خود را روشن کرده‌اند.

در ایام نوروز، ۱۲۰۰۰۰نفر از اعضای مجاهدین خلق ایران را که برای آزادی به‌شهادت رسیده‌اند و همین‌طور همه ایرانیان آزادیخواه دیگر را فراموش نکنیم و امیدواریم نوروز آینده، نوروزی در آزادی باشد.

جان اسپلار، نماینده مجلس انگلستان: شجاعت مردم ایران ماهیت واقعی رژیم آخوندی ـ فاشیستی حاکم بر ایران را به جهانیان شناسانده است. جامعه بین‌المللی باید قوی‌تر باشد و برای تعطیل کردن عملیات این رژیم، اقدامات بیشتری انجام بدهد. ما باید سپاه پاسداران را در این کشور و در سراسر اروپا ممنوع کنیم.

بارونس ورما: رژیم ایران وقتی مردمش را شکنجه می‌کند و می‌کشد، حکومتی دموکراتیک نیست. ما وظیفه داریم اطمینان حاصل کنیم که دولت ما از این رژیم حسابرسی می‌کند. ما نمی‌توانیم چشمانمان را روی صحنه‌های وحشتناکی که دیده‌ایم ببندیم.

باب بلکمن، نماینده مجلس انگلستان: رژیم ایران هرگز ضعیف‌تر از این نبوده است. این رژیم دشمن ماست. ما باید آن را مورد بازخواست قرار دهیم. دولت انگلستان باید سپاه پاسداران را لیست‌گذاری کند و پرونده حقوق‌بشر رژیم ایران را به شورای امنیت ببرد.

لرد آلتون: در حالی که من توصیه‌هایی را که همکاران فراحزبی امروز ارائه کردند تأیید می‌کنم و از دولت خود می‌خواهم که آنها را به‌عنوان بخشی از سیاست جدید ما در ایران اجرا کند.

ما نمی‌توانیم به رژیم ایران برای انجام تحقیقات در مورد خودش اعتماد کنیم، زیرا قوه قضاییه، پلیس و سایر ارگانهای امنیتی در ایران بخشی از سرکوب دولتی هستند، نه نهادهای متعهد به عدالت و پاسخگویی.

در این شرایط، دولت ما نمی‌تواند تنها در اهمیت پاسخگو بودن رژیم در ایران حرف بزند، بلکه باید برای تضمین پاسخگویی این رژیم و تحقق عدالت برای قربانیان اقدام کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4e3f4f4b-91dd-4af6-90a2-385e301ea878"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات