728 x 90

عقب نشینی پاکستان از واردات گاز ایران

واردات گاز
واردات گاز

پاکستان از واردات گاز ایران عقب‌نشینی کرد. روزنامه حکومتی آفتاب یزد نوشت: «پاکستان از واردات گاز ایران با وجود خط لوله گاز ایران که تا لب مرز پاکستان کشیده شده بود؛ انصراف داد و با قطر برای واردات ۱۰ساله گاز قرارداد بست. این کشور۲ ماه پیش هم با روسیه قرارداد امضا کرده بود. به‌طور قطع این رویکرد پاکستان در قبال ایران ناشی از انفعال دیپلماسی ما در مقابل کشورهای همسایه است که می‌تواند در میان‌مدت و درازمدت و به‌لحاظ اقتصادی و ژئوپولتیک بسیار خسارت‌زا و حتی جبران‌ناپذیر باشد» (روزنامه آفتاب یزد رژیم۱۴ اسفند).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4abaa5d9-17d4-4a1b-b9d0-36da85e445c7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات