728 x 90

برخوردخشونت‌بار مأموران گشت ارشاد و مقاومت زنان ایران+فیلم

اقدام سرکوبگرانه مأموران جنایتکار نیروی انتظامی علیه زنان میهنمان به بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی به‌طور گسترده در شبکه‌های مجازی منتشر شد. بر اساس تصاویv منتشر شده  همراهان این دختر بارها از مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی می‌خواهند مراعات بیماری قلبی او را کنند اما آنها توجهی نمی‌کنند.

روز پنجشنبه 30فروردین کارگزاران رژیم از جمله وزیر کشور کابینه آخوند روحانی و معصومه ابتکار از معاونان  آخوند روحانی  در وحشت از خشم عمومی وعده دادند به این مسأله رسیدگی کنند.