728 x 90

بربل کوفلر، کمیسر حقوق‌بشر در وزارت‌خارجه آلمان: محکومیت درگذشت بهنام محجوبی در زندان

بربل کوفلر
بربل کوفلر

بربل کوفلر، کمیسر حقوق‌بشر در وزارت‌خارجه آلمان روز سه‌شنبه ۵اسفند۹۹در یک پیام توئیتری درباره درگذشت بهنام محجوبی از دراویش زندانی پس از ماهها شکنجه در زندان اوین نوشت: بهنام محجوبی در یک زندان ایران کشته شده است – او از رسیدگی درمانی محروم شده است. خیلی از زندانیان در ایران موارد مشابه‌ای تجربه می‌کنند. این بدرفتاریها غیرقابل قبول هستند! به کرامت انسانی احترام بگذارید و سرانجام زندانیان سیاسی را آزاد کنید!