728 x 90

برای سالگرد بزرگداشت شهیدان قیام آبان آماده شوید - ‌قیام آبان ثابت کرد؛ تنها راه رهایی آتش جواب آتش

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

مسعود رجوی: یاد یاران شهید قیام آبان را گرامی بدارید

اصفهان

مسعود رجوی: قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش است

مشهد

یاد یاران شهید آبان را گرامی بداریم - گرامی باد شهدای آبان۹۸ یاد یاران شهید آبان را گرامی بداریم

مشهد

مسعود رجوی: قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش

قزوین

شهید قیام آبان ۹۸ شبنم دیانی بهبهان

مسعود رجوی: یاد یاران شهید قیام آبان را گرامی بدارید

قزوین

شهید قیام آبان ۹۸آذر میرزا پور از کرج

مسعود رجوی: برای سالگرد شهیدان بزرگداشت قیام آبان آماده شوید

اهواز

یاد یاران شهید آبان را گرامی بدارید - مسعود رجوی: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید

سقز

به یاد شهدای راه آزادی به یاد ۱۵۰۰نفر کشته آبان خونین کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را ستایش کنیم - می‌جنگیم می‌میریم ذلت نمی‌پذیریم. سقز کردستان ۲۴آبان=سالگرد شهدای آبان

ورامین

۲۴آبان روز ملی و ماندگار و جاودانه - آزاده قنبری عزیزم یادت را گرامی می‌داریم